Podnikanie v oblasti priemyslu môže byť veľmi náročné, nielen čo sa požiadaviek na pracovníkov a ich odbornosť týka. Veľmi dôležité je v tomto odvetví aj dostatočné a kvalitné vybavenie výrobných hál a podobne. Avšak nikdy netreba zabúdať na bezpečnosť  zamestnancov.   BOZP Skratka BOZP je veľmi dobre známa ...