Priveľmi aktívny ľudia, pravidelne trénujúci ľudia a v neposlednom rade aj samotný športovci musia prijímať oveľa viac živín ako „obyčajní“ ľudia. Čím viac potravín najmä zo živočíšnych zdrojov spotrebujete, tým väčšie je riziko nákazy nejakou infekčnou chorobu prípadne nastupujú rôzne problémy. A ako ...